KUNA YALA

kunayala.jpg

San Blas ligger i Panama, men tilhører ikke Panama på lik linje med de andre øyene i dette landet. San Blas er eid og styrt av indianer folket som har navnet Kuna. Øyene heter derfor ikke San Blas for dem, men Kuna Yala.

San Blas is part of Panama, but doesnt belong to Panama like the rest of the islands on the coast line. San Blas is owned and controlled by indinans called Kuna. The islands are therefore called Kuna Yala by indians not San Blas. 

kunayala.jpg

En "fun fact" om Kuna folket som vi fikk høre av kapteinen vår Mike er at det er kvinnene som eier øyene, ikke mennene. Noe jeg må innrømme at jeg synes er ganske så kult. Vær så snill å hold på den tradisjonen! De eier så vidt sko på beina, men øyer eier de opptil flere av.

A fun fact about the Kuna people that our captain Mike told us is that the islands are only owned by women, not men. Well that is something I have to admit that I think is really cool. Please keep the tradition! They barely own a pair of shoes, but a whole island? Oh yes, they have got a few each!

kunayala.jpg

Vi lå med seilbåten utenfor Isla Verde, som oversatt betyr "Den grønne øya". Da vi var i land for å bade å utforske litt tok vi ned en kokosnøtt fra en palme ettersom vi var tørste og og tenkte at kaptein Mike sikkert synes det var hyggelig med en liten forfriskning. Denne måtte vi etterpå levere tilbake fordi det viste seg at Kuna folket lever av å selge kokosnøtter, både til Panama og resten av verden. Med andre ord: Å ta en kokosnøtt fra en Kuna blir som å ta en ku fra en bonde. Så da stod vi der da, som to sjøsyke solbrente tyver.

Our sail boat was anchored outside Isla Verde, which means "The Green island". When we explored the island we took down a coconut from a palm tree because we were thirsty and thought Captain Mike would appreciate a refreshment. But sadly we had to give it back because coconuts are the main income of the Kuna people. They survive by selling coconuts to Panama and the rest of the world. In other words: Taking a coconut from a Kuna is like taking a cow from a farmer. So there we stood, two seak sick, sunburned thieves.

kunayala.jpg

Det er fort gjort å glemme at det finnes ekte indianere. Det er noe man fort kan assosiere med historie og gamledager. Hilsen jente 24 år. Nei, men seriøst. Noe av det kjipeste jeg vet er å reise steder hvor lokal befolkningen kler seg som "stammefolk/indianere" kall det hva du vil, for at turister skal føle at det er eksotisk og kjøpe en guidet tur rundt i "leiern" som forøvrig også er satt opp for anledningen.

Its easy to forget that there are actually real indians. Its something one quickly can assosiate with history and the "old days". Sincerley girl 24. No but seriously. One of the most annoying things I know of when I am traveling is when local people dress up like "indians/tribes" or whatever because of us tourists. To make it more exotic, and build a camp that from the outside looks real but for them is just a set up and a way to bring in some extra cash.

kunayala.jpg

Slik var det altså ikke på San Blas, Kunanene lever og gjør som de pleier uavhenig av turistene, men selvfølgelig er de på en eller annen måte blitt avhenig av at vi som kommer og oppholder oss på øyene, kjøper kokosnøtter, fersk fisk eller hummer og bruker dem som taxi båter osv. Man må gi og ta, jeg kjøper gjerne en ekstra kokosnøtt for å oppholde meg i deres kvinneeide øy paradis.

This is not how San Blas works, the Kunas live their lives regardless of the tourists. Of course they are somehow depended on us visitors buying things from them while we are there in terms of fresh fish and lobster, coconuts and use them as water taxis. One must give and take, and I am more than happy to buy a coconut or two while exploring their women owned paradise.

kunayala.jpg