FRUITY MORNING

cuba.jpg

Cuba ga meg så mange ulike inntrykk på en gang. Det var så utrolig kult å være der, å oppleve den unike og merkelige kulturen, det var så spennende å gå i gatene mellom store og tomme bygninger hvor så mye historie fra opp igjennom årene sitter i veggene, men alikevel var det så slitsomt og litt små uhyggelig til tider.

Cuba left me with so many impressions at the same time. First of all it was so cool being there, experiencing the unique and different culture, it was so exciting to walk around in the streets between the big and empty buildings where you can feel the history and everything that has happened there throughout the years, but it was also very tiring and somehow not always a pleasure being a tourist.

cuba.jpg

Jeg hater å bli lurt fordi jeg er utlending, fordi det blir antatt at jeg har penger fordi jeg lyser opp i mengden. Det er ikke ofte det skjer, fordi jeg pleier å lese meg opp og spørre folk jeg kommer i kontakt med slik at jeg vet ca hvor mye ting koster og hvordan jeg skal forholde meg til ting, men når jeg vet at jeg blir lurt og sitter fint i det da blir jeg så irritert at det brenner inni meg. Som for eksempel når mannen foran meg får ti bananer for en peso og jeg må betale 1 peso per banan. Det er helt ok å betale en slant mer enn lokal befolkningen, men ti gangern mer en hva som står på skiltet? Hell no!

I hate when people take advantage of me because they easily can tell that I am tourist. I always make sure to read up on how much things costs to make sure not to be screwed over, but sometimes you are in the middle of it and cant help it. When the guy in front of me at the fruit market gets ten bananas for 1 peso and I have to pay 1 peso for one banana? Tourists = money, I understand that, but paying ten times more, thats just not fair. I would gladly give a tip, but not be fooled that way.

cuba.jpg

Om et par år har det nok skjedd store endringer på Cuba og jeg lurer veldig på hvordan det blir. Cuba burde være klar for forandringer etter så mange år, men jeg har en følelse av at det kan bli vanskelig for dem å tilpasse seg så mye nytt. Jeg klarer nesten ikke se for meg Starbucks og Mc Donalds vegg i vegg med de lokale cafeene. Selvom mange synes det kan være vemodig når denne gamle og på mange måter unike øya blir amerikanisert så tror jeg de har j****** godt av det. Og jeg tror faktisk Cuba i fremtiden kan bli et kulere sted å reise til med litt vestlig innflytelse, tro det eller ei.

In a few years big changes will probably be happening in Cuba and I really wonder what Cuba would be like then. Cuba should be ready for some changes after all these years, but I have a feeling that it can be hard for them to adapt to all the new things. I really cant picture Starbucks and Mc Donalds side by side with the local cafees. Even though many people think its sad that this somewhat unique island will be Americanized, I think they really need it to be honest. And I do actually think that Cuba in the future will be a better place to visit with a little western influence, believe it or not.

cuba.jpg

Når det er sagt så håper jeg også selvfølgelig at de beholder alt det som er annerledes og typisk Cuba, som å danse salsa på fortauet, spise maiskolber i parken og for å ikke snakke om de gamle bilene sine. Det er spesielt, som venninnen min sa "som å gå rundt i et museum" og det er akkurat det som gjør Cuba et sted som er verdt å besøke så fort som overhodet mulig.

When thats said I also of course hope they will keep whats typical Cuba, like dancing salsa on the sidewalks, eat corn cobs in the park and not to mention the old cars. Its special and as my friend said "like walking around in a museum" and thats exactly what makes Cuba a place you all should visit in the nearest future.

cuba.jpg