BEAUTIFUL MINDS INSPIRE OTHERS

mally.jpg

De siste par dagene har jeg møtt mange nye mennesker. Mennesker med sterke historier, som har opplevd mer vondt enn godt her i livet. Jeg har hatt samtaler om alt mellom himmel og jord med personer jeg ikke en gang visste eksisterte forrige mandag. Er det ikke rart hvor fort man kan bli kjent med folk og hvor viktige de plutselig føles? Hvor lite bakgrunn, religion, kultur og alder har å si når man har samme verdier her i livet? Jeg elsker å møte mennesker som har levd, mennesker som har historier å fortelle og som er lykkelige til tross for situasjonen de befinner seg i. Mennesker som ser håp der det så og si ikke eksisterer og som gjør så godt de kan for at andre skal ha det bra, selvom de kanskje ikke har det så bra selv. Når jeg ser et snev av glede i øynene til en person jeg vet ikke har det så lett, så gjør det noe med meg. Og jeg har planer om å gjøre noe med det.