7 THINGS TO THINK ABOUT BEFORE A JOB INTERVIEW

1. Representabel: Sørg for å være riktig og diskret kledd. Ikke ta unødige sjanser her.

2. Godt forberedt: Søk tilgjengelig informasjon om selskapet du søker stillingen i, når det gjelder markedsposisjon, økonomiske resultater og selskapets utfordringer. Sørg for å lese annonse/stillingsinsbeskrivelse nøye.

3. Gjennomtenkte spørsmål: Still relevante spørsmål med basis i det du har funnet ut om stillingen og selskapet du søker stilling hos.

4. Egen karriere: Du må ha en gjennomtenkt begrunnelse for valgene du har tatt når det gjelder studier. Husk årstall og datoer for begynnelse og slutt av studier og tidligere stillinger.

5. Evnen til å lytte: Når rekruterende part bryter inn, bruk ørene!

6. Fokus: Svar på det du blir spurt om, uten altfor mye utenomsnakk og bisetninger. Fokuser på det som er relevant.

7. Selvsikkerhet: Du må kjenne dine egne styrker og svakheter, både når det gjelder personlige egenskaper og evner.